Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
<span>Wieża widokowa w Łobżenicy</span> <span>Gródek Krajeński</span> <span>Kolejka wąskotorowa – wjazd ciuchci do Łobżenicy</span> <span>Nabrzeże Łobżonki</span> <span>Meandry Łobżonki</span> <span>Dolina rzeki Kocuń</span> <span>Dożynki gminne w Dziegciarni</span> <span>Dolina rzeki Łobżonki</span> <span>Mostek nad Łobżonką</span> <span>Zima na Łobżonce</span> <span>Dziunin – makowe pola</span>
Zamknij pasek info24
Info24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Regulamin - Bieg im. Alojzego Graja - Sport - Dla turysty - Urząd Gminy Łobżenica.

 

Pobierz PDF

Regulamin

 

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU im. ALOJZEGO GRAJA

ŁOBŻENICA, 15 maja 2016 r.

 

 1. 1.      CEL:

-  popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, aktywnego wypoczynku oraz zdrowego stylu życia,

-  upamiętnienie postaci Alojzego Graja – sportowca i olimpijczyka z Ziemi Łobżenickiej,

-  promocja Gminy Łobżenica,

-  realizacja VI cyklu „Biegaj z Nami” Starostwa Powiatowego w Pile

 

 1. 2.      ORGANIZATORZY

 GŁÓWNY:

 Urząd Miejski Gminy Łobżenica,

 Dyrektor Biegu: Kamila Bilicka tel. 67 286 81 22, 517 117 437,

 email: kbilicka@lobzenica.pl

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

-  Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy.

-  Starostwo Powiatowe w Pile,

-  Zarząd Miejsko-Gminny OSP w Łobżenicy,

-  Komenda Powiatowa Policji w Pile,

-  Posterunek Policji w Łobżenicy,

-  Szkoły Podstawowe z terenu gminy

-  Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy,

-  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy,

 

 1. 3.      PATRONAT MEDIALNY:

-  redakcja „Panorama Łobżenicy”

-  redakcja „Tygodnika Nowego”,

-  redakcja tygodnika „Aktualności Lokalne”,

-  redakcja „Faktów Pilskich”,

-  redakcja „ TV ASTA”

-  redakcja „TVP 3 Poznań”

-  redakcja „Tygodnika Pilskiego”

-  redakcja „Radia Merkury”

 

 1. 4.      TERMIN I MIEJSCE

-  niedziela 15 maja 2016 r., godzina 16:00

-  biegi dziecięco – młodzieżowe od 14:30

-  bieg dla wszystkich „Biegaj z Nami” 1 km – 17:30

 

 

 

 

 1. 5.      TRASA BIEGU GŁÓWNEGO:

  Start: Plac Zwycięstwa kolejno: ulica 1 Maja, ul. Mickiewicza, droga prowadząca przez wieś Rataje, Górkę Klasztorną, ulica Ks. L. Raczkowskiego, ulica Złotowska, Plac Zwycięstwa ( 2 pętle)

  Mapę trasy stanowi załącznik nr 1

  Bieg odbywa się po nawierzchni bitumicznej

  Na trasie znajduje się punkt z wodą na 3 km, 8 km

  Trasa biegu oznaczona będzie co kilometr

  Limit czasu na pokonanie trasy 1,5 godziny

 

 1. 6.      POMIAR CZASU:

  Organizator zapewnia pomiar elektroniczny w biegu głównym

  Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma Inetsport za pomocą chipów mocowanych do butów

  Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika

  Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie

  Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.

 

 1. 7.      NAGRODY

Bieg główny

-  zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III w kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody pieniężne oraz pamiątkowe puchary

miejsce I miejsce 500 zł  II miejsce 400 zł III miejsce 300 zł

-  miejsca I – III w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody pieniężne, medale

I miejsce 400 zł    II miejsce 300 zł    III miejsce 200 zł

-  nagrody nie dublują się

 

 • Klasyfikacja wiekowa

 

Mężczyźni:              Rocznik:                 Kobiety:

M 16 - 29  lat            2000-87                  K 16 – 29 lat

M 30 – 39 lat            1986-77                  K 30 – 39 lat

M 40 – 49 lat            1976-67                  K 40 – 49 lat

M 50 +                      1966                       K 50 +

 

 

-  najstarszy uczestnik oraz najlepszy z Gminy Łobżenica otrzymają nagrody rzeczowe

-  medale i/lub nagrody rzeczowe dla najlepszych z powiatu pilskiego w ramach powiatowego cyklu „Biegaj z Nami” (szczegółowe informacje na www.powiat.pila.pl)

-  zawodnicy na miejscach 1-300 otrzymują pamiątkowy medal

 

Biegi dziecięco – młodzieżowe

-  zdobywcy miejsc I – III otrzymują medale, nagrody rzeczowe

   

  „Biegaj z nami”

-  ukończenie biegu uprawnia do udziału w losowaniu nagród

 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:

-  prawo startu w biegu głównym mają wszyscy chętni którzy mają ukończone 16 lat i potwierdzą swój udział w sekretariacie zawodów (warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego legitymującego się dokumentem ze zdjęciem w momencie weryfikacji zawodnika w sekretariacie zawodów lub posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegu, podpisanego przez rodzica lub opiekuna wraz z numerem PESEL)

-  prawo startu w biegach towarzyszących mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgłoszeni przez szkołę, lub indywidualnie.

-  Start w biegu głównym wyklucza udział w biegach towarzyszących, ale nie w biegu „ Biegaj razem z nami”

-  przedłożenie ważnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożenie pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do biegu,

-  udokumentowanie przynależności do właściwej grupy wiekowej

-  dokonanie opłaty startowej – wpisowego określone w regulaminie (dotyczy biegu głównego – prosimy o potwierdzenie)

-  w celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów

-  numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty startowego i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.

 

9. ZGŁOSZENIA:

-  Zgłoszeń do biegu głównego można dokonać elektronicznie na www.inetsport.pl do dnia 12 maja

-  Osobiście w biurze zawodów w dniu startu (bieg główny opłata 30 zł)

-  Udział w biegach dziecięco – młodzieżowych należy zgłaszać do 12 maja pisemnie na adres Urząd Miejski Gminy Łobżenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica lub elektronicznie kbilicka@lobzenica.pl

-  Start w biegu „Biegaj z nami” poprzez pobranie kuponu z numerem w dniu 15 maja

 

 

 

10. SPRAWY FINANSOWE

  Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy

  Koszty osobowe ponoszą sami uczestnicy lub jednostki delegujące

  Od zgłaszających się do biegu głównego pobierana będzie opłata startowa

 • do dnia 12 maja 20 zł
 • w dniu 15 maja 30 zł

  Prawo do 50% zniżki opłaty startowej mają: młodzież szkolna, akademicka, żołnierze, emeryci, wszyscy mieszkańcy Gminy Łobżenica

  W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują ciepły posiłek, wodę, elektroniczny pomiar czasu

  Dane do przelewu:

Gmina Łobżenica ul. Sikorskiego 7

89-310 Łobżenica

nr konta bankowego: 22893800060000139720000015

z dopiskiem

startowe XXII Bieg A. Graja, Imię i nazwisko zawodnika i data urodzenia

 

11. SPRAWY ORGANIZACYJNE

  Zaplecze techniczne (szatnie, toalety dla uczestników biegu, umywalki, natryski) Hala Sportowa ul. Złotowska 14)

  Parkingi będą znajdowały się przy Urzędzie Miejskim i w Parku Miejskim ul. Złotowska

  Zabezpieczenie medyczne na mecie oraz karetka pogotowia na trasie

  Organizatorzy nie zapewniają noclegów, jednakże dla osób chcących skorzystać z dłuższego pobytu proponujemy miejsca noclegowe w Restauracji „ Podkowa” w Łobżenicy, ul. Sienkiewicza 5, tel. 67 286 02 01 lub w Domu Pielgrzyma znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej (2,5 km od miejsca startu biegu), tel. 67 286 08 48

 

Program zawodów:

 

Biegi dziecięco - młodzieżowe

 

1330 -1430 zapisy do biegów dziecięco-młodzieżowych- sekretariat zawodów,

 

1330 -1540 – odbiór numerów startowych i zapisy do biegu głównego – sekretariat zawodów/ po tej godzinie zapisy nie będą przyjmowane/

 

14.35 - start do biegu na 750 metrów dziewcząt i chłopców szkół podstawowych - rocznik 2003 i młodsi ( dwa biegi )

trasaPlac Zwycięstwa, 1 Maja, Mickiewicza, Sobieskiego, Sikorskiego, Złotowska, Plac Zwycięstwa ( załącznik 2)

 

15 00  - start do biegu na 1000 metrów dziewcząt i chłopców gimnazjów- rocznik 2000 – 2002 ( dwa biegi )

trasa Plac Zwycięstwa, 1 Maja, Plac Wolności, Powstańców, Sportowa, Sikorskiego, Złotowska, Plac Zwycięstwa (załącznik 3)

 

15.25 - start do biegu na 1200 m dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych

/ rocznik 1999 i starsi – jeden bieg wspólny /

trasa Plac Zwycięstwa, 1 Maja, Plac Wolności, Wyrzyska, Olszowa, Sportowa, Sikorskiego, Złotowska, Plac Zwycięstwa (załącznik 4)

 

1550 - uroczyste otwarcie zawodów,

1600 - start do biegu na 10 km

 

Bieg dla wszystkich

1730-bieg pod nazwą „ Biegaj z nami ”, - 1000 metrów

trasa Plac Zwycięstwa, 1 Maja, Plac Wolności, Powstańców, Sportowa, Sikorskiego, Złotowska, Plac Zwycięstwa ( załącznik 2)

1800    ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, losowanie, zakończenie zawodów – Plac Zwycięstwa

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-   zawody odbędą się bez względu na pogodę

-  organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i rzeczy zagubione podczas zawodów,

-  każdy startujący w biegu głównym musi posiadać numer startowy

-  pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

-  każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

-  odcinki biegu prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy odpowiednich służb i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do wydawanych poleceń.

-  uczestnicy biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego

-  wszyscy uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów

-  ochrona wizerunku – uczestnicy biegów dziecięco – młodzieżowych oraz Ogólnopolskiego Biegu im. Alojzego Graja wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu

-  w sprawach mogących wyłonić się przed i w trakcie imprezy a nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzygają Sędzia Główny i Dyrektor Biegu

-  organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłącznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

 

                                                                                               ORGANIZATORZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łobżenica, 15.05.2016 r.        

OŚWIADCZENIE

 

(imię i nazwisko).................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)……………………………………………………………………….

(miejsce zameldowania)................................................................................................................

(data  urodzenia)............................................................................................................................

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Ogólnopolskim Biegu im. Alojzego Graja w Łobżenicyw dniu 15.05.2016 roku oraz nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  w  powyższych zawodach sportowych.

            Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem biegu, w pełni go akceptuję               i zobowiązuję do jego przestrzegania.

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji wyników biegu celem klasyfikacji oraz przetwarzania ich przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku  fotograficznego w relacjach z imprezy.

           

 

 

                                                                                                                                                                                    …………………………………..

data i czytelny podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….., dnia 15 maja.2016  r.

Karta informacyjna dla rodzica ucznia startującego
w XXII Ogólnopolski Biegu im. Alojzego Graja w Łobżenicy

……………………………………………………………..

Imię i nazwisko córki /syna           Data urodzenia

Termin, miejsce trasa:

- niedziela 15.05.2015 r.

- uczestnik biegu zobowiązany jest do zameldowania się u nauczyciela na linii startu
(Plac Zwycięstwa) na 15 minut przed startem.

Rocznik 2003 i młodsi.

- start biegu dla szkół podstawowych 14:35 (dwa biegi chłopcy i dziewczynki)

-trasa: Plac Zwycięstwa (start), 1 Maja, Mickiewicza, Sobieskiego, Sikorskiego, Złotowska,      Plac Zwycięstwa (meta)

- dystans podany przez organizatora to 750m

Rocznik 2000 – 2002

- start biegu dla gimnazjum 15:00 (dwa biegi chłopcy i dziewczynki)

- dystans podany przez organizatora to 1000 m

- trasa: Plac Zwycięstwa (start), 1 Maja, Plac Wolności, Powstańców,  Sportowa, Sikorskiego, Złotowska, Plac Zwycięstwa.

Dojazd oraz opieka nad dzieckiem podczas zawodów:

- rodzic jest zobowiązany do zapewnienia dowozu oraz opieki podczas trwania biegu

- nauczyciel pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za kwestie techniczne- przygotowania dokumentów umożliwiających start dziecka, przedstawienie zasad biegu oraz instrukcje dotyczące rywalizacji

Oświadczenie

Oświadczam, że aktualny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na uczestnictwo w biegu na dystansie zgodnym dla przypisanego rocznika w dn. 15.05.2016 r. Moje dziecko biegnie na moją odpowiedzialność.  Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatorów biegu na wypadek zranień, utraty zdrowia oraz życia oraz szkód związanych z udziałem mojego dziecka.

Podpisując kartę informacyjną rodzic wyraża zgodę na uczestnictwo oraz warunki zawarte wyżej.

                                                                                          …………………………………..

                                                                                                        Data, Podpis rodzica

 

Marta Konek
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Związek Gmin Krajny w Złotowie
 • Mikroporady - pomoc w zarządzaniu mikro firmą
 • Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”
 • Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Północnej Wielkopolski „Krajna”
 • Wielkopolska
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”

MultiSMS - System Rozsyłania Wiadomości

Newsletter
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Statystyki
Licznik odwiedzin:
1943351
Dzisiaj:
381
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.167.232.42

Herb Gminy ŁobżenicaŁobżenica
Oficjalna strona gminy

 

 

Urząd Miejski Gminy Łobżenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica

Telefon / fax:
67 286 81 00 / 67 286 81 39

E-mail:
urzad@lobzenica.pl

Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox 43.0, Google Chrome 47.0, Internet Explorer 10 , Opera 34.0

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij